Jak to má vypadat ... jednou...   
Změny v projektu:
ta příšernost se schůdkama tam samozřejmě nebude
Stejně tak  nebude nad vchodem vikýř, ale střešní okno
Vygenerováno VYTKEM