Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_959a Mapa luk u lukavického dvora z knihy Kunstwiesenbau z roku 1842, vpravo je zakreslen přítok potoka u dnešního silničního mostu, vlevo je odtok v místě zbouraného mostku
lukavice_959a.jpg