Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_959 Znázornění postupu úpravy trávníku u lukavického dvora z knihy Kunstwiesenbau z roku 1842
lukavice_959.jpg