Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_158a Alianční erb Marie Anny rozené Cavriani a Petra Marcoliniho nad jižní branou lukavického dvora (PD)
lukavice_158a.jpg