Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_151 Obraz Alfonse Muchy, Přísaha Omladiny pod slovanskou lípou, kdy předlohou k obrazu byla lípa u lukavického dvora (PD)
lukavice_151.jpg