Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_127 Učitelstvo a duchovenstvo ve farnosti Kyšperk 17.7.1893. Vzadu zleva: Vondrouš Milan, učitel v Kunčicích, Kalivoda Karel uč. na Orlici. 2.řada: Vojáček uč. v Mistrovicích, Dostál Fr. uč. v Kyšperku, Vejcl Fr. uč. v Lukavici, Kněžek Al. říd. uč. v Kunčicích, Šmoranc Old. uč. v Kyšperku. 3. řada: Janda říd. uč. v Mistrovicích, Krulich Václ. říd. uč. v Orlici, Krčmařík Ant. říd. uč. v Kyšperku, Malina Jos. uč. v Lukavici. Přední řada: Hoffmann Jos. říd. uč. v Lukavici, P. Šklíba Václ. kaplan, P. Tejkl Václ. děkan, P. Radouš Ant. fundant ve špitále, Kadleček Jos. říd. uč. v Kyšperku. (PD)
lukavice_127.jpg