Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_119b Část zápisů gruntu čp. 164 z roku 1597 s uvedením rychtářské pravomoci „ouřadu purkmistra a konšelů města Kyšperka“ v Dolní Lukavici (PD)
lukavice_119b.jpg