Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_073 Svážení obilí. V začátcích JZD nebyly kombajny a obilí se mlátilo až později
lukavice_073.jpg