Lukavice - texzová část v.9 (10.5.2010)
lukavice_072 Starý hřbitov u kostela, kam se pohřbívalo do roku 1968 (PD)
lukavice_072.jpg