Lukavice - doplnění 3 verze 1
lukavice_dop3_001 pan Skalický, sourozenci - Filoména BezděkováMarie Práčková rozená Pacholíková, Karel Práček
lukavice_dop3_001.jpg