Lukavice - doplnění
lukavice_154 Alianční erb Marie Anny rozené Carvini a Petra Marcoliniho nad jižní branou lukavického dvora - foto z r. 1982 ((Dudek)
lukavice_154.jpg