Lukavice 2009
lukavice_741 Přístavba sociálního zařízení a kotelny, budova sokolovny, započato v dubnu 1986
lukavice_741.jpg