Lukavice 2009
lukavice_396 Vpravo zbořené čp. 63- Kodytkovi, Fajfrovi
lukavice_396.jpg