Lukavice 2009
lukavice_353 Kostel po opravě střechy v r.2002 (Dudek) ((K))
lukavice_353.jpg