Lukavice 2009
lukavice_341 Detail upevnění krovů nad presbytářem kostela (Dudek) ((D))
lukavice_341.jpg