Lukavice 2009
lukavice_338 čp.167 - Dvořákovo (Král) (K)
lukavice_338.jpg