Lukavice 2009
lukavice_318 Sv.Florian ze staré hasičské zbrojnice ((K))
lukavice_318.jpg