Lukavice 2009
lukavice_213 Socha Nejsvětější Trojice popsaná u čp. 27 (Dudek) ((D))
lukavice_213.jpg