Lukavice 2009
lukavice_211 Zazděný vchod do nejstarší části kostela objevený v r. 1982 při otloukání omítky (Dudek) ((K – vyrovnat))
lukavice_211.jpg