Lukavice 2009
lukavice_207 Soutěž v dolnorakouském Holonbrunu v r. 1988 (Leopold Holeček) ((D))
lukavice_207.jpg