Lukavice 2009
lukavice_198 Zbořené čp. 176 Jaroslav Paďour ((K))
lukavice_198.jpg