Lukavice 2009
lukavice_187 Hostinovo čp. 55 před r. 1907 ((K - levý kraj tmavší , za č. 163, 055 a 060))
lukavice_187.jpg