Lukavice 2009
lukavice_172 Snítilovo čp. 88, nyní Vašákovi ((K))
lukavice_172.jpg