Lukavice 2009
lukavice_163 Šprincovo a Hostinských čp. 55 před r. 1907 ((D))
lukavice_163.jpg