Lukavice 2009
lukavice_158 Alianční erb Marie Anny rozené Carvini a Petra Marcoliniho nad jižní branou lukavického dvora - foto z r. 1982 ((Dudek) ((K))
lukavice_158.jpg