Lukavice 2009
lukavice_153 Karl Safar (1892 – 1963) významný vídeňský lékař – ophtalmolog, otec Petera Safara ((dát za 154 ((D))
lukavice_153.jpg