Lukavice 2009
lukavice_140 Pohlednice – Pohled z kopce nad Rousovy ((D, ČB 162 řadit před ní))
lukavice_140.jpg