Lukavice 2009
lukavice_127 Učitelstvo a duchovenstvo ve farnosti Kyšperk 17.7.1893. Vzadu zleva: Vondrouš Milan učitel v Kunčicích, Kalivoda Karel uč. na Orlici. 2. řada odzadu: Vojáček K. uč. v Mistrovicích, Dostál Fr. uč. v Kyšperku, Vejcl Fr. uč. v Lukavici, Kněžek Al. říd. uč. v Kunčicích, Šmoranc O. uč. v Kyšperku. 3. řada odzadu: Janda říd. uč. v Mistrovicích, Krulich V. říd. uč. v Orlici, Krčmařík Ant. říd. uč. v Kyšperku, Malina Jos. uč. v Lukavici. Přední řada: Hoffman Jos. říd. uč. v Lukavici, P. Šklíba Václ. kaplan, P. Tejkl Václ. děkan, P. Radouš Ant. fundant ve špitále, Kadleček Jos. říd. uč. v Kyšperku.
lukavice_127.jpg