Lukavice 2009
lukavice_119 Část zápisů gruntu čp. 164 z r. 1597 s uvedením rychtářské pravomoci „ouřadu purkmistra a konšelů města Kyšperka“ v Dolní Lukavici ((K))
lukavice_119.jpg