Lukavice 2009
lukavice_118 Část zápisu gruntu čp. 76 z r. 1653 s uvedením názvu „Karlovice“ a rychtářské pravomoci rychtáře a konšelů Horní Lukavice ((zvýraznit„Karlovice“)((K))
lukavice_118.jpg