Lukavice 2009
lukavice_117 Fotografie lukavického dvora, v pozadí kostelní věž před přestavbou v r. 1878 ((K))
lukavice_117.jpg