Lukavice 2009
lukavice_115 Svatba Romana Moravce z Kunčic čp. 77 a Anny rozené Martínkové před jejich hospodou čp. 234 v r. 1910 ((K – řadit před 112))
lukavice_115.jpg