Lukavice 2009
lukavice_089 Zbořené čp. 188 – kalamita r. 1959 (M.Vágner) ((K))
lukavice_089.jpg