Lukavice 2009
lukavice_087 Zbořené čp. 188, v pozadí Fišerovi, čp. 7 a čp. 171 (M.Vágner) ((D))
lukavice_087.jpg