Lukavice 2009
lukavice_085 Stavba dráhy v r. 1873 – dnešní sběrné suroviny v Letohradě ((D))
lukavice_085.jpg