Lukavice 2009
lukavice_076 Emeritní biskup Mons. ThLic Karel Otčenášek PaeDr.h.c. při osobní návštěvě na pohřbu p. Kopecké v r. 2006 v Lukavici. (papežem Janem Pavlem II. byl jmenován osobním arcibiskupem) ((D))
lukavice_076.jpg