Lukavice 2009
lukavice_073 Svážení obilí - v začátcích JZD nebyly kombajny, mlátilo se až později ((D))
lukavice_073.jpg