Lukavice 2009
lukavice_072 Starý hřbitov, kam se pohřbívalo do r. 1968 ((K))
lukavice_072.jpg