Lukavice 2009
lukavice_069 Skládání pšenice v JZD v r. 1962 za pomoci dopravníku zhotoveného v kolářské dílně u Františka Dudka ((za 073, Dudek)) ((D))
lukavice_069.jpg