Lukavice 2009
lukavice_065 Čp. 164 v r. 1912 ( nyní Kotyzovo) ((D))
lukavice_065.jpg