Lukavice 2009
lukavice_064 Stavba hospodářské usedlosti čp. 164 (nyní Kotyzovo) „bílá košile musela být“ r. 1912 ((K))
lukavice_064.jpg