Lukavice 2009
lukavice_040 Zbořené Šprincovo čp. 111 (Dudek) ((K))
lukavice_040.jpg