Lukavice 2009
lukavice_039 Čp.114 – rodiště P. Jiřího Mannla ((K))
lukavice_039.jpg