Lukavice 2009
lukavice_001 Předseda poslanecké sněmovny parlamentu Václav Klaus předává v r. 1999 starostce Iloně Severové dekret o udělení obecního znaku a praporu ((K))
lukavice_001.jpg